News ข่าวสารและกิจกรรม
 

สวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญก ...
Update : 12 พฤษภาคม 2564
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเข้า ข่าว สพฐ.คร ...
Update : 12 พฤษภาคม 2564
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 "ห่วงใย  ...
Update : 12 พฤษภาคม 2564
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และโรงเรียนในสังก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน ...
Update : 11 พฤษภาคม 2564
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมิ ...
Update : 6 พฤษภาคม 2564
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมวิเคราะห์ กลั่นกรอง ...
Update : 5 พฤษภาคม 2564
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมการพิจารณาแผนการจัด ...
Update : 27 เมษายน 2564
วันที่ 27 เมษายน 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันข้าราชการพลเรื ...
Update : 7 เมษายน 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพร ...
Update : 6 เมษายน 2564
วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมการสนทนากลุ่มตาม ...
Update : 25 มีนาคม 2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประธานเปิดการตรวจข้อสอบเข ...
Update : 25 มีนาคม 2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบ ...
Update : 24 มีนาคม 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประ ...
Update : 22 มีนาคม 2564
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีปิดงานโครงการสร้างเสร ...
Update : 20 มีนาคม 2564
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 15:00 น นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถาน ...
Update : 18 มีนาคม 2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสรุปผลการยกระดับคุณ ...
Update : 16 มีนาคม 2564
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป ...
Update : 13 มีนาคม 2564
วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร ...
Update : 12 มีนาคม 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมหัวหน้าสนามสอบ ก ...
Update : 11 มีนาคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเ ...
Update : 11 มีนาคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการระดับสนาม ...
Update : 10 มีนาคม 2564
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมการสัมมนาวิชาการครบรอ ...
Update : 10 มีนาคม 2564
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้ ...
Update : 9 มีนาคม 2564
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ส่งมอบเง ...
Update : 9 มีนาคม 2564
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ตรวจเ ...
Update : 8 มีนาคม 2564
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศ ผู้บริหารสถานศึ ...
Update : 5 มีนาคม 2564
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเ ...
Update : 3 มีนาคม 2564
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมรับช ...
Update : 3 มีนาคม 2564
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่ ...
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินกา ...
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสร้างความเข้าใจด้าน ...
Update : 19 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ...
Update : 19 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษ ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเปิดบ้านหลาแม็ง ตา ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้า ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.คร ...
Update : 17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถอนศาลเพียงตาหลัง ...
Update : 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว ...
Update : 8 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการรับการประเ ...
Update : 8 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ...
Update : 28 มกราคม 2564
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่ ...
Update : 22 มกราคม 2564
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รประชุมคณะกรรมการติดตาม ต ...
Update : 21 มกราคม 2564
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สถานศึกษา อำเภอบางแก้ประช ...
Update : 18 มกราคม 2564
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคัดเลือกคณะทำงานดำเ ...
Update : 14 มกราคม 2564
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมการประชุมทางไกลผ่าน ...
Update : 12 มกราคม 2564
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม "ผู้อำนวยการสำนักง ...
Update : 6 มกราคม 2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเข้า ข่าว สพฐ.คร ...
Update : 6 มกราคม 2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคว ...
Update : 5 มกราคม 2564
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการการรับ ...
Update : 30 ธันวาคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการครูและบุคล ...
Update : 29 ธันวาคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมพิจารณารายละเอียดโค ...
Update : 25 ธันวาคม 2563
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการครูและบุคล ...
Update : 24 ธันวาคม 2563
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการครูและบุคล ...
Update : 23 ธันวาคม 2563
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมรับชมรายการพุธเข้า ข่ ...
Update : 23 ธันวาคม 2563
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมข้าราชการครูและบ ...
Update : 22 ธันวาคม 2563
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการครูและบุคล ...
Update : 21 ธันวาคม 2563
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมรับชมรายการพุธเข้า ข่ ...
Update : 16 ธันวาคม 2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมความพร้อม การ ...
Update : 18 ธันวาคม 2563
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเ ...
Update : 14 ธันวาคม 2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ ...
Update : 8 ธันวาคม 2563
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถาน ...
Update : 8 ธันวาคม 2563
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ณะกรรมการ พิจารณาคำขอจัดต ...
Update : 7 ธันวาคม 2563
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการ สรุปและร ...
Update : 3 ธันวาคม 2563
วันที่ 3 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรั ...
Update : 6 ธันวาคม 2563
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ ...
Update : 2 ธันวาคม 2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์  ...
Update : 1 ธันวาคม 2563
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมการบริหารจัดการโรงเ ...
Update : 1 ธันวาคม 2563
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด ...
Update : 28 พฤศจิกายน 2563
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประ ...
Update : 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม ชี้แจงดำเนินงานโคร ...
Update : 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ะชุมคณะกรรมการ พิจารณาคำข ...
Update : 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมทางไกล "การบริหารจั ...
Update : 25 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายการพุธเข้า ข่าว สพฐ. ค ...
Update : 25 พฤศจิกายน 2563
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร ...
Update : 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.45 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดี กับ รองผู ...
Update : 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล ...
Update : 10 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใ ...
Update : 10 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีพลีดินทั้ง 4 ทิศ ของจ ...
Update : 7 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๐9.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจั ...
Update : 5 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษ ...
Update : 30 ตุลาคม 2563
วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการการพิจารณ ...
Update : 28 ตุลาคม 2563
วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม รวมพลข้าฯของแ ...
Update : 26 ตุลาคม 2563
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ...
Update : 23 ตุลาคม 2563
วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 21 ตุลาคม 2563
วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม "๑๓ ตุลาคม ๒๕ ...
Update : 13 ตุลาคม 2563
วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา "๑๓ ตุลาคม ...
Update : 13 ตุลาคม 2563
วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนัก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ...
Update : 9 ตุลาคม 2563
วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับ รอง ผอ.สพป. และบุ ...
Update : 8 ตุลาคม 2563
วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสร้างความ ...
Update : 8 ตุลาคม 2563
วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
Update : 7 ตุลาคม 2563
วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 7 ตุลาคม 2563
วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จัดสรรอัตรากำลังจากผลการเ ...
Update : 5 ตุลาคม 2563
วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผ ...
Update : 5 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จัดสรรอัตรากำลังจากผลการเ ...
Update : 28 กันยายน 2563
วันนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สรรหา ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ ...
Update : 28 กันยายน 2563
วันนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนงานแนะแนวอาชีพใ ...
Update : 28 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ถอดประสบการณ์กระบวนการจัด ...
Update : 28 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 23 กันยายน 2563
วันนี้ (23 กันยายน 2563) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนสุจริต ประ ...
Update : 23 กันยายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือ ...
Update : 23 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...