News ข่าวสารและกิจกรรม
 

โครงการ Roadshow ของดี ที ...
Update : 24 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่ ...
Update : 23 สิงหาคม 2562
วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรี ...
Update : 23 สิงหาคม 2562
วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ...
Update : 23 สิงหาคม 2562
วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพท ...
Update : 22 สิงหาคม 2562
วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่เยี่ยมศิลปหัตถกร ...
Update : 22 สิงหาคม 2562
วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหั ...
Update : 21 สิงหาคม 2562
วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ป ...
Update : 21 สิงหาคม 2562
วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมประชุม "เปิดโลกการศึก ...
Update : 20 สิงหาคม 2562
วันนี้ (20 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การบริหารจัดการโรงเรียนขน ...
Update : 19 สิงหาคม 2562
วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Video Conference "สพป. กั ...
Update : 19 สิงหาคม 2562
วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารการ ...
Update : 19 สิงหาคม 2562
วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยง ...
Update : 19 สิงหาคม 2562
วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่ ...
Update : 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกั ...
Update : 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดทำแบบติดตามและประเม ...
Update : 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติก ...
Update : 15 สิงหาคม 2562
วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมครูและบุคลากร "เครื ...
Update : 14 สิงหาคม 2562
วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำ ...
Update : 14 สิงหาคม 2562
วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัต ...
Update : 14 สิงหาคม 2562
วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 14 สิงหาคม 2562
วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Best Practices การจัดการศ ...
Update : 13 สิงหาคม 2562
วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"วันแม่แห่งชาติ" ประจำปีพ ...
Update : 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ...
Update : 9 สิงหาคม 2562
วันนี้ (9 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบ ...
Update : 9 สิงหาคม 2562
วันนี้ (9 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมครูและบุคลากรทางการ ...
Update : 8 สิงหาคม 2562
วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับ "นายณัฏฐ์พัชร์ ศร ...
Update : 8 สิงหาคม 2562
วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 09.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล ...
Update : 8 สิงหาคม 2562
วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชี ...
Update : 7 สิงหาคม 2562
วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Video Conference การบริหา ...
Update : 7 สิงหาคม 2562
วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 7 สิงหาคม 2562
วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพระ ...
Update : 6 สิงหาคม 2562
วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กีฬา กรีฑานักเรียน นักศึก ...
Update : 5 สิงหาคม 2562
วันนี้ (5 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับผู้เข้ารับการประเม ...
Update : 3 สิงหาคม 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไส ...
Update : 2 สิงหาคม 2562
วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการวันวิชาการเปิดบ้าน ...
Update : 2 สิงหาคม 2562
วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่า ...
Update : 1 สิงหาคม 2562
วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา ...
Update : 1 สิงหาคม 2562
วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพังก ...
Update : 31 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 31 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "ต้อน ...
Update : 30 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ...
Update : 29 กรกฏาคม 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมการจัดงานยกย่องเชิด ...
Update : 26 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การตรวจราชการกรณีปกติ (รอ ...
Update : 26 กรกฏาคม 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยกา ...
Update : 26 กรกฏาคม 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารการศึกษาแล ...
Update : 24 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบา ...
Update : 24 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการครูและบุคล ...
Update : 24 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 24 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จัดทำแผนงาน/โครงการโรงเรี ...
Update : 23 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคว ...
Update : 23 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“บูรพาป่าบอนเกมส์ ครั้งที ...
Update : 23 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียน" ติดต ...
Update : 22 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถวเคารพธงชาติ "22 ก. ...
Update : 22 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กรีฑานักเรียน นักศึกษา อำ ...
Update : 18 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบ ...
Update : 15 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ชิต ...
Update : 13 กรกฏาคม 2562
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "ติดต ...
Update : 12 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีโร ...
Update : 12 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ...
Update : 11 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ "คุณพ ...
Update : 10 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ลงพื้นที่ติดตามโครงการอา ...
Update : 10 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 10 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อก ...
Update : 8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (8 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง "เอกลักษ ...
Update : 8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (8 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปากพะยูนมินิมา ...
Update : 8 กรกฏาคม 2562
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกร ...
Update : 5 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพกา ...
Update : 5 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงาน “เขตสุจริต ไม่ ...
Update : 5 กรกฏาคม 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน "โรงเร ...
Update : 4 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑ ...
Update : 4 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรี ...
Update : 3 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้ารา ...
Update : 3 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 3 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกั ...
Update : 2 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (2 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"รวมใจพัฒนา ยกระดับคุณภาพ ...
Update : 2 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (2 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยกา ...
Update : 1 กรกฏาคม 2562
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมทางไกล "แนวทางการจั ...
Update : 28 มิถุนายน 2562
วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ร่วมประชุม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 "ร่วมปฏิ ...
Update : 27 มิถุนายน 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำน ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Teleconference "การขับเคล ...
Update : 26 มิถุนายน 2562
วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 26 มิถุนายน 2562
วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) เวลา 08.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ติดตามการดำเนินงานตัวชี้ว ...
Update : 25 มิถุนายน 2562
วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมแ ...
Update : 25 มิถุนายน 2562
วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "จัดประชุมเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 "ต้อนรับ ...
Update : 24 มิถุนายน 2562
วันนี้ (24 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายสร้างสรรค์ปันรอยยิ้มส ...
Update : 21 มิถุนายน 2562
วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จังหวัดเคลื่อนที่ "โรงเรี ...
Update : 20 มิถุนายน 2562
วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 19 มิถุนายน 2562
วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูก ...
Update : 18 มิถุนายน 2562
วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบก ...
Update : 18 มิถุนายน 2562
วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ...
Update : 17 มิถุนายน 2562
วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 8 ...
Update : 16 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและเ ...
Update : 14 มิถุนายน 2562
วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดย นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษ ...
Update : 14 มิถุนายน 2562
วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"สพป.พัทลุง เขต 2" จับมือ ...
Update : 13 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมิน (Site Visit) โรงเ ...
Update : 13 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 13 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมรั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมงานชุมนุมล ...
Update : 11 มิถุนายน 2562
วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทะเ ...
Update : 11 มิถุนายน 2562
วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 11.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้ารา ...
Update : 11 มิถุนายน 2562
วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาค ...
Update : 10 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...