ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายธนภัทร สิริวาส
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

· โครงสร้างหน่วยงาน
· ผู้บริหาร
· อำนาจหน้าที่
· แผนพัฒนาหน่วยงาน
· ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· กระดานถามตอบ
· เฟสบุ๊กแฟนเพจ
· ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line

· แผนปฏิบัติการประจำปี
· แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· คู่มือการปฏิบัติงาน
· รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

· นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
· หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
· รายงานโครงการพัฒนาบุคคล

· แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
· ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ติดต่อเรา

· การประเมินความเสี่ยง
· แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต
· มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
· มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
· มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
· มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
· มาตรการป้องกันการรับสินบน
· มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
· มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

· ดาวน์โหลด
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· PictureFlow Gallery
· รายงานผลประเมินการให้บริการ

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

หมวดข่าว

พัฒนาครูและบุคลากร

หมวดหมู่: พัฒนาครูและบุคลากร
จำนวนข่าว: 12
· ประชาสัมพันธ์การอบรม "ร่วมคิด ร่วมทำ ตาม ว.21 สู่ ว. PA"
· ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์
· การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๔
· โครงการถอดประสบการณ์กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2563
· การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
· รางวัล UNESCO Prize for Girls 2563
· แบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ พุทธศักราช 2563
· ระบบบริการสถานศึกษา (KSP School)
· การอบรมหลักสูตรระยะสั้น
· โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับครู
· การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี ๒๕๖๒
· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที
1,019,139 ผู้เยี่ยมชม