ผู้บริหาร

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒


ชื่อและนามสกุล
นายธนภัทร สิริวาส
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายธวัช รัตนพันธ์
รอง ผอ.สพป.

ชื่อและนามสกุล
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา
รอง ผอ.สพป.

โรงเรียนในสังกัด
ทำเนียบบุคลากร

เมนู

· หน้าแรก
· ข้อมูลทั่วไป
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ/เป้าประสงค์

· โครงสร้างหน่วยงาน
· ผู้บริหาร
· อำนาจหน้าที่
· แผนพัฒนาหน่วยงาน
· ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
· กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
· กระดานถามตอบ
· เฟสบุ๊กแฟนเพจ
· ข่าวประชาสัมพันธ์ OBEC Line

· แผนปฏิบัติการประจำปี
· แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
· รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
· คู่มือการปฏิบัติงาน
· รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

· นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
· หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
· รายงานโครงการพัฒนาบุคคล

· แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
· ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
· ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ติดต่อเรา

· การประเมินความเสี่ยง
· แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
· รายงานผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต
· มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
· มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
· มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
· มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
· มาตรการป้องกันการรับสินบน
· มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
· มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

· ดาวน์โหลด
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· อัลบั้มภาพเฟสบุ๊ก
· หมวดหมู่ข่าว
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· PictureFlow Gallery
· รายงานผลประเมินการให้บริการ

อาขยาน-สูตรคูณ

TEPE Online

Facebook Fanpage

ลิ้งค์หน่วยงาน

edu

plg1

sahakon

1moe

1obec

2omoe

3ops

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

Plg2 Data Center

สารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เอกสาร/รายงาน

1

แผนปฏิบัติการ ประจำปี


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี


ควบคุมภายใน

Action Learning

English

คู่มือประชาชน


คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน


ประกาศประมวลผลจริยธรรม


คู่มือการติดต่อราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล

PR_NEWS

หมวดข่าว

อำนวยการ

หมวดหมู่: อำนวยการ
จำนวนข่าว: 27
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนเมษายน 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนมีนาคม 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
· รายงานการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ประจำเดือนมกราคม 2563
· ขอเชิญร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 "ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ 3"
· พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
· ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
· การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน “โครงการ Pre-Pt โรงเรียนพัทลุง” ประจำปีการศึกษา 2558
· รายงานการประชุมเครือข่าย
· เผยแพร่ผลงานวิชาการ
· คู่มือประชาชน
· คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณานุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
· การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
· รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558
· ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุุมภายในประจำปี
· ประชาสัมพันธ์หนังสือ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการปฏิบัติจริง (Action Learning)
· การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2558
· รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7/2557
· รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2557
· จังหวัดพัทลุง โดย นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอเชิญปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ
· ขอเชิญปลูกป่าถวายพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
· การประกวดเรียนความ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"
· ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งเว็บไซต์
· การจัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"ประจำปี 2557
· สรุปการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
· สรุปการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
· การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคง
· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที
1,019,140 ผู้เยี่ยมชม