| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 363 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 19 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 1 สิงหาคม 2561
 08:00 - 17:00
 คณะกรรมการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (นางประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมปฏิบัติการครูสอนภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมปฏิบัติการครูสอนภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมพัฒนาครูผู้ช่วย (อรัญญา ตั้งนภาดล)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 78 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 23 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 22 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยการจัดประสบการเรียนรู้บูรนาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 85 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 21 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยการจัดประสบการเรียนรู้บูรนาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 85 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 20 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 โครงการแนะแนวสร้างภูมิคุ้มกัน(นางประภากร แสงสุวรรณ์)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 100 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 19 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 โครงการแนะแนวสร้างภูมิคุ้มกัน(นางประภากร แสงสุวรรณ์)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 100 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 16 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย (อัจฉราภรณ์)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 6 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (อรัญญา ตั้งนภาดล)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 124 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 5 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 124 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 4 กรกฎาคม 2561
 08:00 - 12:00
 สพฐ.ติดตามระบบควบคุมภายใน (ธัญสินี)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 29 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 โครงการโรงเรียนสุจริต
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 100 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 โครงการประชุมสัมนาข้าราชการครูเกษียณปี 2561 (วรรณฤดี)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 จำนวน 150 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต(ประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 108 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 การจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต(นางประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 108 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 22 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 การพัฒนาโรงเรียนสุจริต
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมการศึกษาดูงานจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 80 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 4 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลฯ (ศน.วิไลวรรณ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 363 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 19 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna