| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 22 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 13 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ศน.สุพัตรา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 12 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 9 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 12:00
 เตรียมความพร้อมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 235 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 7 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 สอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 6 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 สอบคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 19 ตุลาคม 2561
 08:00 - 12:00
 จัดตั้งงบประมาณปี 63
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 11 ตุลาคม 2561
 08:00 - 17:00
 พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 29 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 อ่าน เขียน เรียนสนุก(ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 115 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ (องค์กรคุณธรรม) ศน.ศารีญา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 90 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ (องค์กรคุณธรรม) ศน.ศารีญา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 90 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 เทคนิคการจัดกิจกรรมประจำวัน ศน.วิไลวรรณ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 22 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร (องค์กรคุณธรรม)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 12 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 20 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 เทคนิคการจัดกิจกรรมประจำวัน
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 19 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ (ศน.ผุสดี)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 145 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 18 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 17 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์คณะบุคคล
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 15 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 ถอดประสบการณ์ Active lerning
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 11 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 การพัฒนาหลักสูตร(ศน.วิไลวรรณ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 10 กันยายน 2561
 08:00 - 17:00
 การพัฒนาหลักสูตร(ศน.วิไลวรรณ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 22 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna