| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 22 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 29 มกราคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ O-NET
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 157 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 28 มกราคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ O-NET
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 144 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 มกราคม 2562
 13:00 - 17:00
 ประชุมการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ (ศน.วิไลวรรณ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 22 มกราคม 2562
 13:00 - 17:00
 ประชุม ผอ.สถานศึกษาประจำเดือน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 146 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 ธันวาคม 2561
 08:00 - 17:00
 กรรมการฝ่ายสถานที่/ฝ่ายปฏิคม
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 100 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 ธันวาคม 2561
 08:00 - 17:00
 สังเคราะห์ความเสี่ยงตามกิจกรรมการควบคุมภายในของสถานศึกษาประจำปี 2561
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 22 ธันวาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมLockBook
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 21 ธันวาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานศึกษาตามกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 19 ธันวาคม 2561
 13:00 - 17:00
 ประชุมเตรียมงานวันครูเครือข่ายตะโหมด
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 17 ธันวาคม 2561
 13:00 - 17:00
 คณะกรรมการวันครู ปี 2562
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 54 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 ธันวาคม 2561
 08:00 - 12:00
 ฝึกซ้อมนักเรียนในการร้องเพลง เข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนัก
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 7 ธันวาคม 2561
 08:00 - 17:00
 พัฒนาธุรการโรงเรียน
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 1 ธันวาคม 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 30 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุม ผอ.สถานศึกษา ประจำเดือน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 150 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 การตรวจสุขภาพ
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 23 พฤศจิกายน 2561
 13:00 - 17:00
 คณะกรรมการเตรียมงานวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 38 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 22 พฤศจิกายน 2561
 13:00 - 17:00
 ประชุมประเมินผลสัมฤทธิ์ ผอ.สพป.
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 21 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 การควบคุมภายใน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 20 พฤศจิกายน 2561
 08:00 - 17:00
 การควบคุมภายใน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 22 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna