| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 247 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 27 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 โครงการประชุมสัมนาข้าราชการครูเกษียณปี 2561 (วรรณฤดี)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 จำนวน 150 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต(ประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 108 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 การจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต(นางประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 108 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 22 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 การพัฒนาโรงเรียนสุจริต
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 ประชุมการศึกษาดูงานจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 80 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 4 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลฯ (ศน.วิไลวรรณ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลฯ (ศน.วิไลวรรณ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 78 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 2 มิถุนายน 2561
 08:00 - 17:00
 อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลฯ (ศน.วิไลวรรณ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 78 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 247 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna