| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 312 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 1 มีนาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 158 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 28 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 158 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 158 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 18 กุมภาพันธ์ 2562
 13:00 - 17:00
 ประชุมผู้สอบแข่งขันได้ ผู้บริหารสถานศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 15 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 12:00
 ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ชี้แจงแนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 14 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 12:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 12 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 11 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 10 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 9 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 7 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 6 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 5 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เก็บข้อสอบการอ่านชั้นป.1 (RT)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เป็นสถานที่เก็บข้อสอบ O-NET
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 2 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เป็นสถานที่เก็บข้อสอบ O-NET
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 1 กุมภาพันธ์ 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เป็นสถานที่เก็บข้อสอบ O-NET
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 31 มกราคม 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เป็นสถานที่เก็บข้อสอบ O-NET
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 30 มกราคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ O-NET
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 159 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 312 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna