| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 21 กรกฎาคม 2562
 08:00 - 17:00
 วิทยการคำนวณปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 20 กรกฎาคม 2562
 08:00 - 17:00
 วิทยการคำนวณปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 4 กรกฎาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมบูรณาการโรงเรียนสุจริตและประกันคุณภาพการศึกษา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 80 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 กรกฎาคม 2562
 08:00 - 17:00
 โครงการประชุมสัมนาข้าราชการครูเกษียณปี 2562 (วรรณฤดี)
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 จำนวน 160 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 2 กรกฎาคม 2562
 13:00 - 17:00
 ประชุมตัวแทนครู ชมรมครูภาษาอังกฤษ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 13 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 มิถุนายน 2562
 08:00 - 12:00
 ประชุม ITA
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมครู เครือข่ายทุ่งธงทอง
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 150 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 21 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 จัดค่ายสร้างสรรค์ปันรอยยิ้ม
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 170 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 19 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 100 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 17 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 สะเต็มศึกษาปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 16 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 สะเต็มศึกษาปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 15 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 สะเต็มศึกษาปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 14 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย
  นายโสภณ บุญเกื้อ
 จำนวน 80 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 12 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย (ศน.ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 11 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย (ศน.ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 10 มิถุนายน 2562
 08:00 - 12:00
 ค่ายทักษะชีวิต (ประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 10 มิถุนายน 2562
 13:00 - 17:00
 หารือการต้อนรับคณะจากภูเก็ต
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 9 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 เทคโนโลยีปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 เทคโนโลยีปฐมวัย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 7 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม (ศน.สุพิญญา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna