| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 7 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 เป็นสถานที่แข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นางประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 6 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 เป็นสถานที่แข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นางประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 5 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 เป็นสถานที่แข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นางประคอง รัตนยอศรี))
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 4 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 คณะกรรมการประชุมถอดประสบการณ์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 100 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 คณะกรรมการดำเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี))
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 300 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 2 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 30 สิงหาคม 2562
 13:00 - 17:00
 รับสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ(ศน.ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 65 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 29 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 นิทรรศการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ (ศน.สุพิญญา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 28 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 คัดเลือกคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี))
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 75 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 คณะกรรมการจัดงานเยี่ยมคุณภาพยอดคุณธรรมยิ่งคุณค่า
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 100 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด
 จำนวน 117 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด
 จำนวน 117 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 19 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 100 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก (ศน.สุพัตรา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 9 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี (ศุภชัย)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 26 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 อบรมการใช้โปรแกรม ofline
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ (
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 150 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 2 สิงหาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 150 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 31 กรกฎาคม 2562
 13:00 - 17:00
 ประชุมครูภาษาอังกฤษ สพป.พัทลุง เขต 2 (ร.ร.บ้านแม่ขรีฯ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 427 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna