| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 429 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 2 มกราคม 2563
 13:00 - 17:00
 กรรมการวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 ธันวาคม 2562
 13:00 - 17:00
 ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 5 (กลุ่มอำนวยการ)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 19 ธันวาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมคอนเฟอเรนซ์(กลุ่มอำนวยการ)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 ธันวาคม 2562
 08:00 - 17:00
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยา
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 พฤศจิกายน 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 18 พฤศจิกายน 2562
 08:00 - 17:00
 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ O-NET
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 15 พฤศจิกายน 2562
 08:00 - 12:00
 จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 70 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 พฤศจิกายน 2562
 08:00 - 12:00
 การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 55 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 1 พฤศจิกายน 2562
 08:00 - 12:00
 จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวธุรการโรงเรียน พนักงานราชการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 80 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 11 ตุลาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประกันคุณภาพการศึกษา ศน.สุพัตรา
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 10 ตุลาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประกันคุณภาพการศึกษา ศน.สุพัตรา
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 2 ตุลาคม 2562
 13:00 - 17:00
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 150 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 1 ตุลาคม 2562
 13:00 - 17:00
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
  นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 30 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมผู้บริหาร
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 140 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 ปรับปรุงระบบห้องประชุม
  กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
 จำนวน 0 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 อ่าน เขียน เรียนสนุก(ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 Coaching and Mentoring การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูผู้ช่วย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 12 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 Coaching and Mentoring การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูผู้ช่วย
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 9 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 จัดประชุมถอดประสบการณ์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 200 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 8 กันยายน 2562
 08:00 - 17:00
 เตรียมการจัดประชุมถอดประสบการณ์
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 429 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 22 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna