| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมสังข์หยด
มีข้อมูล จำนวน 253 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
 12 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 ค่ายทักษะชีวิต (ประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 11 มิถุนายน 2562
 08:00 - 17:00
 ทักษะชีวิต (ประคอง รัตนยอศรี)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 24 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน (กรวรรณ)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 11 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 10 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 9 พฤษภาคม 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 27 เมษายน 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 เมษายน 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 25 เมษายน 2562
 08:00 - 17:00
 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (ศน.ฐาวนาตย์)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 3 เมษายน 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุม
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 1 เมษายน 2562
 08:00 - 17:00
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 130 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 26 มีนาคม 2562
 13:00 - 17:00
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจา สพป.ตราด
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 35 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 22 มีนาคม 2562
 08:00 - 12:00
 ประชุมคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ศุภชัย)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 18 มีนาคม 2562
 13:00 - 17:00
 สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง PLC
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 14 มีนาคม 2562
 08:00 - 17:00
 อบรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 110 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 13 มีนาคม 2562
 13:00 - 17:00
 การรายงานข้อมูลยาเสพติดในระบบ NISPA และ CATAS
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 114 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด
 
 12 มีนาคม 2562
 08:00 - 17:00
 ใช้เป็นสถานที่เก็บข้อสอบมาตรฐานปลายปี ชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ม.1 และ ม.2
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 120 คน
 ห้องประชุมสังข์หยด

มีข้อมูล จำนวน 253 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna