| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
มีข้อมูล จำนวน 320 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
17 ธันวาคม 2561
08:00 - 12:00
 คัดเลือกครูดีศรีเมืองลุง(อรัญญา)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 7 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
14 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 จัดทำ กคศ.16 ครูผู้ช่วย
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
13 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 สพฐ.มานิเทศติดตามฯ
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 5 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
12 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายพาเหรดวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 26 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
11 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 16 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
6 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
4 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 19 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
3 ธันวาคม 2561
08:00 - 12:00
 รายงานตัวทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
28 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
 ประชุมสรรหาผู้ทรงวุฒิคุณในการประเมิน อปท.
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 12 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
23 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินแล
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 19 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 17:00
 พิจารณางบประมาณในการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 22 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
20 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
 กรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (อรทัย)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 13 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
16 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 17:00
 จัดทำ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วย (มุกดา)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
13 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
 ประชุมและจัดทำสัญญาจ้าง (นิภาพร)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
13 พฤศจิกายน 2561
13:00 - 17:00
 คัดเลือกวิทยากรเชี่ยวชาญ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
9 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
 ประชุม ผอ.สถานศึกษา (ผอ.ใหม่)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 27 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
8 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 12:00
 ประชุมจัดทำสีญญา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 60 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
30 ตุลาคม 2561
08:00 - 12:00
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรกำลังพนักงานราชการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ (รัชนีกร)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 12 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
24 ตุลาคม 2561
13:00 - 17:00
 คัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทย-คณิตฯ (นิภาพร)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 9 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
12 ตุลาคม 2561
13:00 - 17:00
 ประชุมจัดสรรคอมพิวเตอร์
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา

มีข้อมูล จำนวน 320 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna