| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
มีข้อมูล จำนวน 214 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
30 ตุลาคม 2561
08:00 - 12:00
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรกำลังพนักงานราชการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ (รัชนีกร)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 12 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
24 ตุลาคม 2561
13:00 - 17:00
 คัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทย-คณิตฯ (นิภาพร)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 9 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
12 ตุลาคม 2561
13:00 - 17:00
 ประชุมจัดสรรคอมพิวเตอร์
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
5 ตุลาคม 2561
08:00 - 12:00
 ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังธุรการโรงเรียน (เกศินี)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
2 ตุลาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการมูลนิธิ
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
25 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้ืนพื้นฐาน ประจำปีการศึก
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
24 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 กลั่นกรองมาตรฐานเครือข่าย
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
11 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 จัดทำมาตรฐานเครือข่าย
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 35 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
10 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 ประกันคุณภาพฯ ร.ร.ประชารัฐ (ศน.สุพัตรา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 50 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
8 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 ถอดประสบการณ์ Boot camp (ศน.ศารีญา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
5 กันยายน 2561
13:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการฯ
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
4 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 คัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 (อรัญญา)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
31 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ (ศน.ผุสดี)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 25 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
27 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 ประชุม ก.ต.ป.น.
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 25 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการกองทุนมีแสง
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 9 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
21 สิงหาคม 2561
08:00 - 12:00
 คณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี))
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
20 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 วิทยาการบกระดับผลสัมฤทธิ์และคณะทำงาน
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
16 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพท.
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 17 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
15 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 34 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
9 สิงหาคม 2561
08:00 - 12:00
 การจัดกรอบอัตรากำลัง 38 ค(2) (เกศนี)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 13 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา

มีข้อมูล จำนวน 214 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna