| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
มีข้อมูล จำนวน 320 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
17 พฤษภาคม 2562
13:00 - 17:00
 ประชุม Video Conferenec การรับรองหลักสูตร
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 14 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
15 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมทางไกล DLTV (กลุ่มการศึกษาทางไกล)
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 25 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
14 พฤษภาคม 2562
13:00 - 17:00
 รับคณะ สพฐ.ติดตามเรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียน (นิเทศฯ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
10 พฤษภาคม 2562
13:00 - 17:00
 คณะกรรมการเงินช่วยเหลือ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
10 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
 การจัดทำ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 7 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
3 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัล "เพชรพัทลุง 2" ประจำปี 2562
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 23 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
30 เมษายน 2562
08:00 - 12:00
 สอบข้อเท็จจริง
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 7 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
24 เมษายน 2562
13:00 - 17:00
 สืบสวนข้อเท็จจริง
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
1 เมษายน 2562
13:00 - 17:00
 คณะกรรมการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาวการศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 16 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
26 มีนาคม 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมทางไกล (กลุ่มการศึกษาทางไกล)
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 มีนาคม 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมพิจาณาเงินกู้กองทุนมีแสงเพื่อการศึกษาและสวัสดิการ สพป.พัทลุง เขต 2
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 มีนาคม 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
15 มีนาคม 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมทางไกลชี่้้แจงแนวทางการการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปร
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
14 มีนาคม 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมคณะทำงานชุดวางแผนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมฯ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 35 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
7 มีนาคม 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำข้อมูลข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 26 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
1 มีนาคม 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมผู้สอบแข่งขันได้ ผู้บริหารสถานศึกษา
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 24 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
28 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และว
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 16 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 12:00
 การศึกษารายกรณีหลายพื้นที่ ตามโครงการวิจัยฯ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 12 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
21 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 17:00
 คณะวิทยากรการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 23 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
20 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมพิจารณารายละเอียดเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา

มีข้อมูล จำนวน 320 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna