| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
มีข้อมูล จำนวน 253 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
18 มกราคม 2562
08:00 - 17:00
 การจัดทำ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
17 มกราคม 2562
13:00 - 17:00
 การประชุมพิจารณาโครงการเพื่อกำหนดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
17 มกราคม 2562
08:00 - 12:00
 การประชุมพิจารณาโครงการเพื่อกำหนดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
11 มกราคม 2562
08:00 - 12:00
 การทบทวนติดตาม การประหยัดพลังงานและมาตรการประหยัดกระดาษ
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
4 มกราคม 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
3 มกราคม 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมทางไกล
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
3 มกราคม 2562
13:00 - 17:00
 งานวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
25 ธันวาคม 2561
08:00 - 12:00
 คณะกรรมการฝ่ายนำเสนอผลงาน นิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 40 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
21 ธันวาคม 2561
08:00 - 12:00
 การนิเทศติดตามแบบบูรณาการฯ (ศน.ศารีญา)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 36 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
19 ธันวาคม 2561
08:00 - 12:00
 คัดเลือกโรงเรียนประจำตำบล
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
18 ธันวาคม 2561
13:00 - 17:00
 ประชุมฝ่ายนิทรรศการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 16 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
18 ธันวาคม 2561
08:00 - 12:00
 ประชุมทางไกล
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
17 ธันวาคม 2561
08:00 - 12:00
 คัดเลือกครูดีศรีเมืองลุง(อรัญญา)
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 7 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
14 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 จัดทำ กคศ.16 ครูผู้ช่วย
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
13 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 สพฐ.มานิเทศติดตามฯ
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 5 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
12 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายพาเหรดวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 26 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
11 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 16 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
6 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
4 ธันวาคม 2561
08:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายการแสดงวันครู
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 19 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
3 ธันวาคม 2561
08:00 - 12:00
 รายงานตัวทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา

มีข้อมูล จำนวน 253 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna