| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
มีข้อมูล จำนวน 312 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
24 มิถุนายน 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานมาตรฐาน
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
24 มิถุนายน 2562
08:00 - 12:00
 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 6 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
12 มิถุนายน 2562
08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย(ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
11 มิถุนายน 2562
08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย (ศน.ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
10 มิถุนายน 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 25 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
7 มิถุนายน 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
5 มิถุนายน 2562
13:00 - 17:00
 ประชุมทางไกลโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 6 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
4 มิถุนายน 2562
08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย(ประไพ)
  นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 20 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
3 มิถุนายน 2562
08:00 - 17:00
 จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต
  กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
30 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
 รับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขผ่านระ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
28 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
 เตรียมการการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย(ประภากร แสงสุวรรณ์)
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
24 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
 คณะทำงานโครงการค่ายทักษะชีวิต (ประคอง รัตนยอศรี))
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
22 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 25 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
21 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 8 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
17 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
 ประชุมทีม Coaching
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 15 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
17 พฤษภาคม 2562
13:00 - 17:00
 ประชุม Video Conferenec การรับรองหลักสูตร
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 14 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
15 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมทางไกล DLTV (กลุ่มการศึกษาทางไกล)
  กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 25 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
14 พฤษภาคม 2562
13:00 - 17:00
 รับคณะ สพฐ.ติดตามเรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียน (นิเทศฯ)
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
10 พฤษภาคม 2562
13:00 - 17:00
 คณะกรรมการเงินช่วยเหลือ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 10 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา
 
10 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
 การจัดทำ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 7 คน
 ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา

มีข้อมูล จำนวน 312 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna