| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมพอเพียง
มีข้อมูล จำนวน 363 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ เจ้าของเรื่อง ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
21 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 12 คน
 ห้องพอเพียง
 
19 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 อบรม ICT
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องพอเพียง
 
18 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 อบรม ICT
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องพอเพียง
 
17 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 อบรม ICT
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 30 คน
 ห้องพอเพียง
 
16 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 เพื่อเป็นที่พักเนตรนารี(นางประคอง รัตนยอศรี)
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง
 
15 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 เพื่อเป็นที่พักเนตรนารี(นางประคอง รัตนยอศรี)
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง
 
8 สิงหาคม 2561
13:00 - 17:00
 คณะทำงานครูปฐมวัย
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 6 คน
 ห้องพอเพียง
 
6 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 12 คน
 ห้องพอเพียง
 
3 สิงหาคม 2561
08:00 - 17:00
 พัฒนาระบบประกันฯ
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง
 
20 กรกฎาคม 2561
08:00 - 17:00
 ประชุมคณะทำงานครูภาษาต่างประเทศ
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 6 คน
 ห้องพอเพียง
 
18 กรกฎาคม 2561
08:00 - 17:00
 สอบหาข้อเท็จจริง
 
 กลุ่มอำนวยการ
 จำนวน 6 คน
 ห้องพอเพียง
 
17 กรกฎาคม 2561
08:00 - 17:00
 คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพ
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง
 
16 กรกฎาคม 2561
13:00 - 17:00
 คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพ
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 13 คน
 ห้องพอเพียง
 
6 กรกฎาคม 2561
08:00 - 17:00
 ประเมินและตรวจสอบ
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 5 คน
 ห้องพอเพียง
 
29 มิถุนายน 2561
08:00 - 17:00
 ถอดบทเรียน best practice
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 15 คน
 ห้องพอเพียง
 
8 มิถุนายน 2561
08:00 - 12:00
 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการพนันฟุตบอลโลก(นางประภากร แสงสุวรรณ์)
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง

มีข้อมูล จำนวน 363 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 19 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna