| รายการจองห้องสังข์หยด | รายการจองห้องไพรวัลย์ธารา | รายการจองห้องพอเพียง | เข้าระบบจองห้องประชุม

รายการจองห้องประชุมพอเพียง
มีข้อมูล จำนวน 312 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
สถานะ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ เจ้าของเรื่อง ผู้จอง รายละเอียด ห้องประชุม
 
12 มิถุนายน 2562
08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย (ศน.ประไพ)
 
 นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง
 
11 มิถุนายน 2562
08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย (ศน.ประไพ)
 
 นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 15 คน
 ห้องพอเพียง
 
7 มิถุนายน 2562
08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย (ศน.ประไพ)
 
 นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง
 
6 มิถุนายน 2562
08:00 - 17:00
 แข่งขันทักษะภาษาไทย (ศน.ประไพ)
 
 นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 15 คน
 ห้องพอเพียง
 
22 มีนาคม 2562
08:00 - 17:00
 เตรียมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน(แข่งขันฟุตบอลสี่เส้า)
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 25 คน
 ห้องพอเพียง
 
7 มีนาคม 2562
08:00 - 17:00
 ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไข ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล "เพชรพัทลุง 2" ปร
 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 12 คน
 ห้องพอเพียง
 
14 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 12:00
 สอบข้อเท็จจริง
 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 5 คน
 ห้องพอเพียง
 
12 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 17:00
 สอบข้อเท็จจริง
 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 5 คน
 ห้องพอเพียง
 
4 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 17:00
 วางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ศน.สุพัตรา
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 19 คน
 ห้องพอเพียง
 
7 ธันวาคม 2561
13:00 - 17:00
 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 จำนวน 6 คน
 ห้องพอเพียง
 
26 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 17:00
 วางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 10 คน
 ห้องพอเพียง
 
23 พฤศจิกายน 2561
13:00 - 17:00
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินแล
 
 กลุ่มนโยบายและแผน
 จำนวน 19 คน
 ห้องพอเพียง
 
12 พฤศจิกายน 2561
13:00 - 17:00
 เตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 25 คน
 ห้องพอเพียง
 
24 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 อ่าน เขียน เรียนสนุก (ประไพ)
 
 นางประไพ สมัครพงษ์
 จำนวน 15 คน
 ห้องพอเพียง
 
20 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 การประเมินคุรุชนคนคุณธรรม
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 15 คน
 ห้องพอเพียง
 
11 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 อ่านเขียนเรียนสนุก ศน.ประไพ
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 10 คน
 ห้องพอเพียง
 
10 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 อ่านเขียนเรียนสนุก ศน.ประไพ
 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 จำนวน 10 คน
 ห้องพอเพียง
 
8 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 ใช้ในการดำเนินงานกองเลขานุการของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี)
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง
 
7 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 เป็นสถานที่สำหรังกองเลขา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี)
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง
 
6 กันยายน 2561
08:00 - 17:00
 เป็นสถานที่สำหรังกองเลขา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (นางประคอง รัตนยอศรี)
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 จำนวน 20 คน
 ห้องพอเพียง

มีข้อมูล จำนวน 312 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 ถัดไป »
.
Meeting Room Booking System Online Phatthalung 2
copyright 2013 power by taweerath teapna